Proje Yönetimi - Danışmanlık

Danışmanlık departmanımız özellikle hastane alt yapısı, medikal cihaz alım ve montajı, teknik eleman temini konusunda profesyonel çözümler üretmektedir. İşimiz biyomedikal ve insan sağlığı, dolayısı ile yaptığımız işin hassasiyetinin bilinci ile tecrübelerimizi harmanlayıp kaliteli hizmet anlayışımızı en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz.

 
1-Yatırımcı için Projenin Tanımlanması:
Nüfus, hastalık türleri gibi bölgesel özellikler, yatırımcının istek ve görüşleri dikkate alınarak hedeflenen hasta sayılarına göre projenin fiziksel, fonksiyonel ve mali açılardan tanımlanması (Tıbbi branşlar, yatak, ameliyathane, poliklinik sayıları başta olmak üzere tüm departmanların belirlenmesi, tahmini personel sayıları, maliyet ön çalışmaları, uygun arsa ve yer seçimi). 
 
2-Mimari Tasarım ve Planlama Danışmanlığı:
Avan ve kesin projelendirme sırasında sağlık kurumu içinde olması gereken mahal ve mekanların listesi "Mimari İhtiyaç Listeleri”, bu alanlara ait özelliklerin ve metrajların “Metraj Listeleri” belirlenme çalışmaları. 
 
3-İnşaat Aşamasında Teknik Danışmanlık:
İnşa sırasında departman ve mekanlara göre tıbbi ve hijyenik açıdan uygun olacak malzemelerin belirlenmesi ve mekanik, elektrik, medikal gazlar, mutfak, çamaşırhane, çağrı sistemi, CCTV, yangın ihbar, hemşire çağrı, telefon, bilgi  işlem vb... gibi alt yapı ve tesisatı ilgilendiren konularda danışmanlık hizmetleri.
 
4-Ekipman Listelerinin Hazırlanması:
Departmanlara göre her bir mekan ve odada bulunması gereken medikal ve non medikal ekipman listeleri “Room Data Sheet” ve tüm hastane veya sağlık kurumu için “Global Ekipman Listeleri” hazırlanması.
 
5-Medikal Cihaz ve Ekipman Şartnameleri:
Projede yer alacak “Medikal Ekipman Şartnameleri” hazırlanması.
 
6- Alınan Ekipmanın Mekanlara göre Dağılım Planları:
Satın alınan cihaz ve ekipmanın montaj aşamasında hangi odada bulunacağını belirleyen “Mahal (Oda)-Ekipman Listeleri” hazırlanması ve montaj esnasında kontrolü.