İnsan Kaynakları Stratejimiz

 

  • İş Analizi, performans yönetim sistemi, eğitim ve geliştirme sistemi gibi insan kaynakları uygulamalarıyla mevcut ve yeni işe alınan personellerin yetkinliklerini arttıracağız.
  • Mevcut yazılımı iyileştirerek insan kaynakları yönetim sistemini iyileştireceğiz.
  • Yabancı dil bilen personel sayısını arttırarak yurt içi ve yurt dışında rekabet etme avantajımızı iyileştireceğiz.
  • Mevcut personelimizi verimlilik, kalite, problem çözme teknikleri, teknoloji, yönetim uygulamaları vb. konularda sürekli geliştirerek süreçlerimizi sürekli iyileştireceğiz.
  • Şirket içindeki ekip çalışmasını, memnuniyet oranını sürekli geliştirerek verimlilik ve kaliteyi sürekli iyileştireceğiz.
  • Personel başı eğitimi sürekli iyileştirerek kalitesizlik maliyetlerini sürekli iyileştireceğiz.Şirket içi eğitimlerle içeriden yönetici yetiştirme oranını arttıracağız.
  • İşgücü kayıplarını sürekli iyileştirerek personel verimliliğini arttıracağız.